AKTYWIZM - OSOBISTE POŚWIĘCENIE DLA SPRAWY

ESTETYKA - ARTYSTYCZNE PODNOSZENIE NA DUCHU

PORTAL - BUDOWANIE PRZYSZŁOŚCI INTELEKTEM

Nasza działalność nie ogranicza się jedynie do powyższych deklaracji, lecz również ma swoje odbicie praktyczne - wydajemy swoje materiały propagandowe (wlepki, plakaty), regularnie publikujemy wartościowe teksty, autorskie i przetłumaczone. W najbliższych latach planujemy organizować własne marsze, spotkania intelektualne i rozpocząć prowadzenie kanału na YouTube.

Najnowsze artykuły

Nasza działalność rozpoczęła się w maju 2023 roku. Front powstał z niezadowolenia trwającym od lat antynarodowym porządkiem społeczno-politycznym i coraz większymi dążnościami rządu skierowanymi przeciw wolności.

Front Narodowo-Liberalny kontynuuje tradycje XIX-wiecznego i międzywojennego patriotycznego, narodowego liberalizmu – korzystamy więc ze znaczącej spuścizny intelektualnej. Jednak prócz oddawania szacunku wobec przeszłych myślicieli i naszych przodków, pozostajemy również czujni na dzisiejsze zagrożenia.

Naszym priorytetem jest również ochrona praw obywatelskich i wolności osobistej. Walczymy o liberalizację dostępu do broni, depenalizację posiadania lekkich narkotyków czy ochronę prywatności.

Wierzymy w wolność jednostki i ograniczenie roli państwa w jej życiu. Chcemy, aby każdy miał prawo do rozwijania swojego potencjału bez zbędnych ograniczeń. Dlatego dążymy do obniżenia podatków, zmniejszenia biurokracji oraz wsparcia przedsiębiorczości i wolności gospodarczej.

Nacjonalizm to nie tylko kultywowanie tradycji narodowych, ale również troska o rozwój i dobrobyt społeczny. Jesteśmy przekonani, że wspólne wartości i jedność narodu są kluczem do osiągnięcia sukcesu.  Jednak będziemy również otwarci na nowoczesność i współczesne wyzwania.

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się grupą, która skupia się na dwóch fundamentalnych wartościach: nacjonalizmie i wolności. Naszą misją jest budowanie silnej i wolnej ojczyzny, opartej na szacunku do jednostki i jej praw, a zarazem dbanie o dobro wspólne i suwerenność naszego Narodu.

Wierzymy, że razem przezwyciężymy polski kompleks postkolonialny i stworzymy silną tożsamość kulturową.

Odbudowa kultury

Wspólnie walcząc jesteśmy w stanie uwolnić polską gospodarkę i tym samym przyspieszyć postęp narodowy.

Tylko my, postępowi i wolnościowi nacjonaliści prawdziwie rozumiemy problemy Polaków.

Wolność

Nacjonalizm

Więcej o idei

FNL - jedyna organizacja narodowo-wolnościowa w Polsce

Krótko o nas

Znajdziesz nas tutaj!